Všeobecné informace

 
 počítadlo umístěno
06.07.2011

PRODEJ - hotový dům - PRODÁNO !!!

v projektu Czech Village 1 nabízíme aktuálně k prodeji nebo pronájmu následující nemovitosti

PRODEJ - Bungalov B12 k bydlení i pronájmu - PRODÁNO !!!

info: cerny.roatan@cesk.cz
Honduras je stát ležící přímo v centru střední Ameriky. Jih země je omýván vodami Pacifického oceánu. Ze severní strany je obklopen Atlantickým oceánem a jeho částí Karibského moře. Hranice Hondurasu sousedí s Guatemalou, Nikaraguou a El Salvadorem. Pro západní civilizaci byla země objevena Kryštofem Kolumbem, který spatřil břehy Hondurasu v roce 1502 během jedné ze svých objevitelských cest. Po španělském objevení se země stala součástí španělského impéria v Novém světě. Honduras vyhlásil krátkou nezávislost na Španělsku v roce 1821, ale už o rok později byl vzniklý stát podroben Mexikem. Mezi roky 1823 až 1839 byl součástí Spojených středoamerických provincií. V průběhu 19. století proběhlo několik dalších nepříliš úspěšných pokusů o vytvoření federace středoamerických států.

V současné době je Honduras samostatným nezávislým státem hospodářsky vázaným na průmysl okolních zemí, protože vlastní průmysl není příliš rozvinutý. Největším zdrojem příjmu je vývoz zemědělských produktů jako kávy, ovoce, bavlny a cukru. Hlavním městem země je Tegucigalpa, která leží v horách Montana La Sierra na jihu země. Druhým nejvýznamnějším městem je obchodně průmyslové město San Pedro Sula. Historicky nejvýznamnější památka je historické město Copán ležící u hranic s Guatemalou, které bylo založeno na přelomu letopočtu a ukazuje na vysoký stupeň civilizace Mayské kultury.

Výchozím bodem do málo objevených turistických destinací Karibského moře je přístav La Ceiba. Přibližně šedesát kilometrů severně od La Ceiby leží největší ostrov země - Roatán. Ostrov je součástí souostroví Bay Islands - ostrovů Roatán, Utila, Barbareta, Guanaja a Santa Helena, které se stávají předmětem zájmu zahraničních investorů. Na tato místa je možné se dopravit letecky nebo lodí. Tato turisticky vyhledávaná destinace je rájem milovníků podmořského světa a bílých písečných pláží. Profesionálně vybavené potápěčské základny a následné výlety pod hladinu Karibiku Vás jistě nezklamou. Další nabídku tvoří rybaření, jachting, vyjížďky na koních, nebo jen odpočinek na krásných plážích s bílým pískem a blankytně modrou vodou.

Místní měna Lempira je volně směnitelná s USD v kurzu 1:18, tedy se dá řící, že má podobnou hodnotu jako Česká koruna. Ceny potravin a materiálu jsou obdobné jako v ČR. Pohonné hmoty, služby a ostatní pobytové výlohy jsou zpravidla levnější. Ostrov Roatán se nachází v bezcelní zóně ZOLITUR. Daňové zatížení majetku a pozemků jen 0,4 % je velmi příznivé. (Například daň z nemovitostí v USA na Floridě je 5% ročně.) Tím se stává ostrov Roatan předmětem zájmu zahraničních investorů, kteří zde investují do lukrativních nemovitostí. Česká ani Slovenská republika nemá s Hondurasem vízovou povinnost. Turistický pobyt je omezen na délku 90 dnů, po které musí turisté území opustit na dobu 3 dnů, než se mohou vrátit. Je možné si zažádat o rezidentní pobyt, který je udělován po splnění zákonných formalit.
 

Další informace

Souhrnná teritoriální informace Honduras - aktuální informace ke dni 29-09-2012

neaktuální informace...
Velvyslanectví České republiky v San José, Kostarika

Nejbližší státní zastupitelský úřad je Velvyslanectví České republiky v San José, Kostarika. (Embajada de la República Ceca en San José). Velvyslancem byl jmenován dne 6.řijna 2009 Mgr. Pavel Procházka.

Informace o Kostarice naleznete na adrese: http://www.visitcostarica.cz/

Kontakt na velvyslanectví v Kostarice:
Adresa: Embajada de la República Checa
75 mts Oeste de la Entrada del Colégio Humboldt,
Rohrmoser, San José , P.O.Box 12041-1000

Telefon: 00506/22965671, 00506/22965671, 22321471
Fax: 00506/22965595
E-mail: sanjose@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/sanjose

Vedoucí úřadu Mgr. Pavel PROCHÁZKA - velvyslanec

Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Kostarickou republiku, Honduraskou republiku, Nikaragujskou republiku, Panamskou republiku, Salvadorskou republiku a Belize.

Časový posun -8 hod v době letního času, -7 hod v době zimního času
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 08.00 - 16.30
úřední hodiny: pondělí - pátek 08.30 - 12.30

Personální obsazení úřadu:

  • Mgr. Pavel Procházka mimořádný a zplnomocněný velvyslanec (Akreditován od 09/2009)

  • JUDr. PhDr. Ivan Dubovický velvyslanecký rada, agenda politická, obchodní a ekonomická ( Akreditován od 02/2008), tel: (506) 2296-5671, (506) 2296-5671, Fax: (506) 2296-5595, e-mail: ivan_dubovicky@mzv.cz

  • Ing. Jiřina Sýkorová, III. tajemník, agenda politická, konzulární, kulturní, krajanská (Akreditována od 07/2009)

  • Marie Zýchová attaché, administrativní úsek (Akreditována od 07/2007)

  • Zdeněk Zýcha asistent konzulárního úseku (Akreditován od 07/2007)

  • Ing. Šárka Dubovická vedoucí sekretariátu, pokladní agenda

Oblast střední Ameriky a Honduras z toho nevyjímaje, může být pro občany České republiky zajímavá nejen jako rekreační a turistická zóna, ale pro podnikatelské subjekty může být i velmi dobrou exportní destinací. Umíme Vám na území Hondurasu zajistit založení právního subjektu se sídlem na Roatanu, odkud dokážete řídit svůj podnikatelský záměr. Můžete tak spojit příjemné s užitečným. Pro případné zájemce o podnikání v oblasti exportu vydalo MPO a MZV kodex o zásadách spolupráce ZÚ v obchodně ekonomické oblasti.
 

Informace z internetu:

 

Honduras prodělal v minulém roce několik zásadních změn, které byly poměrně pečlivě sledovány a komentovány světovými sdělovacími prostředky.

Byla to hlavně změna politického směru doprovázená výměnou prezidenta. Velmi zjednodušeně komentováno, došlo k sesazení bývalého prezidenta Manuela Zelayi parlamentem a armádou, protože nedodržoval ústavu ve snaze setrvat ve funkci a změnit politickou orientaci směrem k režimům Fidela Castra na Kubě a Hugo Chávese ve Venezuele. Pod vedením dočasného prezidenta Roberto Michilettiho a za podpory armády se podařilo dostat zemi k prezidentským volbám v listopadu 2009, ze kterých vzešel nový prezident Lobo Sosa. Vyhrál v prezidentských volbách s podporou 56 % voličů a byl zvolen na volební období 2010 - 2014. Tím skončilo neklidné období několika posledních měsíců roku 2010, které bylo doprovázeno nepokoji a demonstracemi obou stran politického seskupení a země se stabilizovala. Po toto období mezinárodní společenství vyčkávalo na výsledek politické situace a dočasně se omezily obchodní a turistické aktivity v celé zemi. Přesto, že ostrov Roatan byl mimo toto dění, byl okrajově postižen touto situací především úbytkem turistů. Do nové turistické sezony 2010 však již vstoupil Honduras jako politicky stabilizovaný a všechny zprávy svědčí o tom, že rozmach ostrova i turistický ruch propukl opět s nebývalou silou.

Ostrov Roatan se jako nově objevená turistická destinace v posledních letech silně rozvíjí a mění se tak v rivieru střední Ameriky. Největší investice pocházejí od občanů USA a Kanady. Spolu se zvýšeným zájmem o rekreaci roste zájem o nákup pozemků a nemovitostí na ostrově a stává se tak předmětem investic a finančních spekulací. Meziročně tak dochází k významnému zhodnocování kapitálu nárůstem cen jak pozemků, stavebního materiálu, tak i práce. Čas na vhodnou investici nastal, není na co čekat. Honduras podporuje tyto aktivity nízkými daněmi a příznivou legislativou.

Zásadním je osobní vlastnictví pozemků a domů s právní garancí státu. Proto mnoho občanů amerického, ale i evropského kontinentu investuje do pozemků na Roatanu a stávají se postupně i rezidenty ostrova s trvalým pobytem.

Celoročně krásné počasí a téměř celoroční turistická sezóna dávají i široký prostor k podnikání v různých oblastech především cestovního ruchu. Pro občany České republiky neplatí vízová povinnost pro pobyt nepřesahující 90 dnů. Pobyt se dá prodlužovat po dohodě s místním imigračním úřadem na Roatanu a zaplacení správního poplatku.


 

 

Sponsored link: CESK - Vybavení restaurací, barů a cukráren